Menu

Szkolenia

Oferujemy szkolenia realizujące obowiązki wynikające z przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.

Formę szkoleń dostosowujemy do wymagań klientów. Szkolenia mogą być wzbogacone praktycznym pokazem obsługi sprzętu gaśniczego, gaszeniem symulowanego pożaru, próbną ewakuacją.


Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej