Menu

Symulacje komputerowe

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług w zakresie praktycznego stosowania wiedzy i narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres oferowanych przez naszą firmę usług obejmuje:

  • symulacje CFD na potrzeby analiz skuteczności systemów wentylacji
  • symulacje CFD oraz analizy wytrzymałościowe na potrzeby określania rzeczywistej odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych
  • symulacje ewakuacji ludzi z budynków i obiektów budowlanych
  • projektowanie systemów wentylacji pożarowej zgodnie wg norm NFPA, BS
  • próby odbiorowe z ciepłym dymem
  • symulacje ewakuacji (ustalenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji WCBE)

Do obliczeń wykorzystujemy programy PyroSim i Pathfinder.


Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej