Menu

Sprzedaż

Firma nasza oferuje produkty z następujących grup:

  • Gaśnice przenośne i przewoźne
  • Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
  • Znaki ewakuacyjne, informacyjne i bezpieczeństwa
  • Koce gaśnicze
  • Drzwi i stolarkę przeciwpożarową
  • Apteczki
  • Armaturę przeciwpożarową
  • Instrukcje ppoż i bhp
  • Klapy przeciwpożarowe odcinające
  • Farby i lakiery ogniochronne

Sprzedawane przez nas produkty posiadają ważne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne.

Sprawdź naszą ofertę i złóż zapytanie!

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej