Menu

Przepusty instalacyjne

Oferujemy wykonanie zabezpieczeń przepustów instalacyjnych do klasy odporności pożarowej ścian, sufitów (do EI240).

Wykonujemy zabezpieczenia rur palnych, niepalnych, przejść kombinowanych.

Zabezpieczamy produktami uznanych firm:

  • HILTI
  • CARBOLINE
  • PROMAT
  • MERCOR
  • AFLA-SEAL
  • FIRE-SEAL
  • 3M

Wykonane zabezpieczenia dokumentujemy zdjęciami.

Sporządzamy niezbędne protokoły zabezpieczeń wraz z dokumentacją techniczną.


Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej