Menu

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy Państwu pełen zakresie usług w zakresie opracowywania oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Gwarantujemy zgodność instrukcji z § 6 obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

Plany wykonujemy w standardzie *.dwg i w takim formacie przekazujemy zamawiającemu.

Wykonujemy plany w formacie plansz i tablic informacyjnych do wywieszenia w budynkach.

Oferujemy również wykonanie inwentaryzacji, przerysowanie projektów z wersji papierowej na pliki *dwg.


Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej