Menu

Hydranty wewnętrzne, zewnętrzne

Wykonujemy wymagane przepisami przeciwpożarowymi coroczne konserwacje i przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres wykonywanych czynności dla hydrantów wewnętrznych jest zgodny z PN-EN 671-3, dla zewnętrznych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030).

Posiadamy profesjonalny, pozytywnie zaopiniowany przez PSP sprzęt do badania hydrantów tj. urządzenia firmy KRESAF. Nasze wyposażenie stanowią HYDRO-TEST z elektronicznym modułem HT-02, przenośna pompa ręczna ze statywem do PPR-1 do prób ciśnieniowych węży.

Nasze protokoły sporządzane są w dedykowanym programie SAMSERWIS.

Posiadamy ubezpieczenie od zniszczeń spowodowanych przez naszą firmę w trakcie konserwacji.

Realizujemy konserwacje hydrantów w sieciach handlowych, dużych budynkach produkcyjnych wiodących marek światowych.

Oferujemy konkurencyjne ceny, pełen profesjonalizm, wysoką kulturę osobistą.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.


Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych

Świadczymy usługi jako rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na terenie całego kraju.

więcej